Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen alkaminen

Opiskelijavalinnassa hyväksytyt ja varasijan saaneet julkistetaan viimeistään 30.6.2017.

Opiskelijaksi hyväksytty hakija saa hyväksymiskirjeessä ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa opiskelupaikkansa viimeistään 14.7.2017 kello 15.00. Hakija menettää opiskelupaikkansa, jos hän ei ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä.

Valintapäätös voidaan antaa myös ehdollisena, jolloin sen vahvistumisen edellytyksenä on esimerkiksi laivasto-opintosuunnan lisätestien läpäiseminen, joukkueenjohtajakurssin suorittaminen tai tarkemman lääkärinlausunnon hankkiminen. Joukkueenjohtajakurssi on oltava ennen opintojen alkamista suoritettuna niillä hakijoilla, jotka eivät ole suorittaneet reservinupseerin koulutusta. Reserviupseerikoulu toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin heinä-elokuussa 2017. Tarkemmat ohjeet löytyvät valintakirjeiden liitteistä.

Mikäli joku hyväksytyistä ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tarjotaan varasijalla olevalle hakijalle vapautunutta paikkaa henkilökohtaisesti. Opiskelupaikkojen jonotus päättyy 14.8.2017 klo 15.00. Hakijan on siis syytä huolehtia siitä, että hän hakulomaketta täyttäessään ilmoittaa sellaiset yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen, josta hänet varmimmin tavoittaa.

Päähaussa opiskeluoikeuden saanut hakija voi ennen opintojen alkua anoa opiskeluoikeuden siirtoa MPKK:n rehtorilta. Siirtoa voi anoa yhdeksi vuodeksi, esimerkiksi terveydellisin perustein. Opiskeluoikeuden siirtoanomus on perusteltava huolellisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi hakea oikaisua kirjallisesti neljäntoista päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on osoitettava muiden kuin Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle hakeutuvien osalta Maanpuolustuskorkeakoululle ja toimitettava oikaisupyyntöajan kuluessa perille joko lähetin välityksellä tai postitse osoitteeseen:

Maanpuolustuskorkeakoulu
”Oikaisupyyntö”
PL 7
00861 HELSINKI.

Ennen opiskelujen aloittamista toimitettavat lomakkeet

Lomakkeet ilmestyvät keväällä 2017. Lisätietoja saa Hallinto- ja valintasektorilta.

104. Kadetti- ja 87. Merikadettikurssi alkaa 6.9.2017.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla on varauduttava viettämään Santahaminassa sekä päivät että yöt ja lisäksi ensimmäinen viikonloppu opiskelun merkeissä.

Tervetuloa osaksi kadettiupseerien katkeamatonta ketjua!

104. Kadetti- ja 87. merikadettikurssin haku 15.3.-5.4.2017
osoitteessa:

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2017:

» Päähaun valintakriteerit 2017 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteereistä 2017 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Upseeriksi2016
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)

Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
Hallinto- ja valintasektori
PL 7
00861 HELSINKI

Puhelin 0299 800 (vaihde)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Kartat ja saapumisohjeet