Upseeriksi Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin. Upseerit työskentelevät mielenkiintoisissa ja vastuullisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Upseerin ammatin erityispiirteenä on voimakas yhteenkuuluvuuden tunteen ja ammattiylpeyden lujittama yhteisöllisyys. Se muodostuu sotilasperinteiden katkeamattomasta ketjusta, modernin yliopisto-opetuksen tarjoamista akateemisista ja ammatillisista valmiuksista sekä kyvystä varautua ja vastata tulevaisuuden haasteisiin.

 

 

 

104. Kadetti- ja 87. Merikadettikurssin haku 15.3.-5.4.2017
osoitteessa:» Päähaun valintakriteerit 2017 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteereistä 2017 (ml. valintapisteet)

Twitter: @mpkkfi
Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
Facebook: Upseeriksi2016
YouTube

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

instagram