Ilmavoimien koulutusohjelma

Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta ja lentotekninen opintosuunta. Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnan ja lentoteknisen opintosuunnan opinnot alkavat vuorovuosina. Vuonna 2018 alkaa johtamisjärjestelmäopintosuunta. Ilmavoimien koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Ilmavoimissa.

Lentotekninen opintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita PV:n ja RVL:n lentoteknisiin, lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Parillisina vuosina opintosuunnalle valitut aloittavat opiskelulla sopimussotilaana työelämässä, jonka aikana hankitaan mahdollisesti puuttuva lentotekninen perusosaaminen. Tuolloin opintosuunnalle voivat hakeutua kaikki, jotka täyttävät upseerin yleiset kelpoisuusehdot ja opintosuunnan erityiset kelpoisuusehdot. Parittomina vuosina opintosuunnalle voivat hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita PV:n johtamisjärjestelmien operatiiviseen käyttöön ja ylläpitoon sekä niitä tukeviin tehtäviin. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Johtamisjärjestelmäopintosuunnan opiskelijat erikoistuvat vaihtoehtoisesti johtokeskus-, viesti- tai elektronisen sodankäynnin opintoihin. Johtokeskusopinnoissa opiskelija koulutetaan taistelunjohtajaksi Ilmavoimien johtokeskuksiin koordinoimaan hävittäjien käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. Viesti- ja elektronisen sodankäynnin opinnot antavat valmiudet toimialan kouluttaja, johto- ja asiantuntijatehtävissä.