Utbildningsprogram för flygofficerare

De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från utbildningsprogrammet för flygofficerare har färdigheter att fungera som chef för ett luftfartyg inom flygvapnet, armén eller gränsbevakningsväsendet. De som avlagt magisterexamen i militärveteskaper fungerar som till exempel som vicechef eller chef för en flyggrupp.

Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som använder sig av den senaste te nologin. Under fredstid är dess operativa uppgifter luftbevakning, identifieringsflygverksamhet samt att producera flygvapnets krigstida beredskapsförband. Under kriser är dess huvuduppgift att avvärja motståndarens luftfartyg med jaktplan.

Flygofficerens utbildningsprogram indelas i två studieinriktningar: flygvapnets pilotinriktning, och arméns helikopterpilotinriktning. Gränsbevakningsväsendets piloter utbildas även på utbildningsprogrammet för flygofficerare.

Utbildningen i fråga om gränsbevakningsväsendets piloter är under utveckling och mer information om detta finns att få före utgången av detta år.

Flygvapnets pilotinriktning

De officerare som utexaminerats från flygvapnets pilotinriktning fungerar i huvudsak som jaktplanspiloter i flygofficers uppgift. Till jaktplanspiloternas uppgifter hör att bl.a. delta i övervakningen av Finlands luftrums territoriella integritet och vid behov avvärja anfall som sker från luften (jaktförsvar). På ett modernt stridsfält är luftförsvarets betydelse stor och därför präglas yrket av internationalitet och kontinuerlig utveckling. Studierna enligt flygvapnets pilotinriktning ordnas i huvudsak vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

Arméns helikopterpilotinriktning

Flygutbildning ges med Vinka-utrustning och MD500-helikoptrar och i magisterskedet med NH90-helikoptrar. Studierna sker vid Försvarshögskolan, Flygkrigsskolan och Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente. Kandidatexamen i militärvetenskaper utgör tillsammans med de studier som leder till examen och militärpilots kompetens en förutsättning för ordinarie officerstjänst. De officerare som utexaminerats från arméns helikopterpilotinriktning arbetar som helikopterpiloter i Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente.