Officer inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet

Vägen till de ledande uppgifterna inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet går via Försvarshögskolan. De utexaminerade officerarna tjänstgör i intressanta och ansvarsfyllda uppgifter såväl i hemlandet som utomlands.

En obruten kedja av militära traditioner, de kunskaper och färdigheter som modern universitetsundervisning erbjuder samt förmågan att bereda sig för och svara mot framtida utmaningar skapar en känsla av samhörighet och yrkesstolthet som stärker den militära gemenskapen.

 

Ansökan till kadettkurs 104 och sjökadetkurs 87 kan ifyllas 15.3.-5.4.2017 på adressen:» Huvudsökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)
» Separat ansökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)

Twitter: @mpkkfi
Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
Facebook: Upseeriksi2016
YouTube

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

instagram