Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Officer inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet

Vägen till de ledande uppgifterna inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet går via Försvarshögskolan. De utexaminerade officerarna tjänstgör i intressanta och ansvarsfyllda uppgifter såväl i hemlandet som utomlands.

En obruten kedja av militära traditioner, de kunskaper och färdigheter som modern universitetsundervisning erbjuder samt förmågan att bereda sig för och svara mot framtida utmaningar skapar en känsla av samhörighet och yrkesstolthet som stärker den militära gemenskapen.

 

Ansökan till kadettkurs 104 och sjökadetkurs 87 kan ifyllas 15.3.-5.4.2017 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2017:

Öppna Urvalsguide 2017

» Huvudsökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)
» Separat ansökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Upseeriksi2016
» YouTube

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta

instagram