Ytterligare information

Ytterligare information i anslutning till ansökan, elevurval och inledande av studierna kan fås via Försvarshögskolans förvaltnings- och urvalssektor.

Avdelningen för studieärenden, Förvaltnings- och urvalssektorn

Kapten Pertti Kemppainen
p. 0299 530 214

Planerare FM, SM Niina Nikulainen
p. 0299 530 330

e-post:
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi
förnamn.efternamn(at)mil.fi

Tilläggsinformation om ansökan, elevurval och studierna finns i urvalsguide och i studiehandböckerna (finskspråkiga).

Tilläggsinformation finns också på webbsidan

Ansökan till kadettkurs 104 och sjökadetkurs 87 kan ifyllas 15.3.-5.4.2017 på adressen:

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2017:

» Huvudsökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)
» Separat ansökans urvalsgrunder 2017 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Upseeriksi2016
» YouTube

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta