Hoppa till innehåll

Mottagande av studieplatsen och inledande av studierna

De som godkänts i elevurvalet och de som fått reservplats offentliggörs senast 8.7.2022.

Män samlar kläder från lådor

En sökande som blivit antagen till Försvarshögskolan får i sitt antagningsbrev anvisningar om mottagande av studieplatsen. Anmälan att man tar emot sin studieplats är binda de och kan inte ändras eller annulleras. Den som a tagits som studerande bör senast 15.7.2022 klockan 15.00 bekräfta att han eller hon tar emot sin studieplats. Sökanden förlorar sin studieplats om han eller hon inte tar emot den inom utsatt tid.

Urvalsbeslutet kan även ges villkorligt, vilket förutsätter att man till exempel genomgår tilläggstest för sjöfartsinriktningen, går plutonchefskursen eller skaffar noggrannare läkarutlåtande. De studerande som inte har reservofficersutbildning bör före studiestarten ha genomgått plutonchefskursen. Reservofficersskolan verkställer en plutonchefskurs i juni-augusti 2022. Noggrannare anvisningar om anmälan till kursen ges i det brev som berättar om urvalet.

Om någon av de antagna inte tar emot studieplatsen erbjuds den lediga platsen personligen till en sökande på reservplats.  Rätten att köa till en studieplats upphör 2.8.2022 kl. 15.00. Sökanden bör således i samband med ansökan se till att meddela de telefonnummer och den e-postadress på vilka han eller hon säkrast kan nås.

En sökande som fått studierätt vid huvudansökan kan innan studierna inleds ansöka hos rektorn för Försvarshögskolan om rätt att skjuta upp studiestarten. Rätt att skjuta upp studiestarten kan sökas för ett års tid, till exempel på hälsomässiga grunder. Ansökan om uppskjutande av studiestarten bör vara noggrant motiverad.

En sökande som är missnöjd med elevurvalet kan skriftligen söka rättelse inom fjorton dagar räknat från det datum då resultatet av elevurvalet har publicerats. Begäran om rättelse ska i fråga om alla andra än dem som söker till flygvapnets pilotinriktning lämnas in till Försvarshögskolan på adressen:

Försvarshögskolan
Begäran om rättelse
PB 7
00861 HELSINGFORS.

En kakel i en sten som lyder: "Kadettkedja, kedja är lika stark som dess svagaste länk, som avslöjades 29 augusti 2002".

Begäran om rättelse ska vara Försvarshögskolan till handa på registratorskontoret senast den sista dagen för att söka rättelse. Ytterligare information kan fås via Försvarshögskolans förvaltnings- och urvalssektor.

Kadettkurs 109 och sjökadettkurs 92 börjar 31.8.2022.

Under den första studieveckan bör man vara redo att tillbringa både dagar och nätter i Sandhamn och dessutom går det första veckoslutet åt till studier.

Välkommen!

Ansökan till kadettkurs 109 och sjökadetkurs 92 kan ifyllas 16.-30.3.2022 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2022:

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta

´