Hoppa till innehåll

Tjänstgöringsförbindelse

De kadetter som antagits till Försvarshögskolan och de studerande som har en tjänst inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller försvarsministeriet ska ingå en skriftlig förbindelse om att tjänstgöra en viss minimitid i tjänster som motsvarar utbildningen.

Den tjänstgöringstid som förbindelsen kräver av:

  • en kandidat i militärvetenskaper är tre år
  • en magister i militärvetenskaper är två år.

Den som utbildas till pilot ska avge en skriftlig förbindelse om att tjänstgöra som elev som utbildas för militär tjänst och i tjänst vid försvarsmakten i högst 13 år och 3 månader eller vid gränsbevakningsväsendet i högst 13 år och 6 månader. En observatör förbinder sig att tjänstgöra högst 7 år.

En person som säger upp sig eller blir uppsagd av annan orsak än sjukdom eller konstaterad avsaknad av flygaregenskaper, eller för att personen inte uppfyller hälsokraven för sjötjänst under den tid då tjänstgöringsförbindelsen gäller ska ersätta de kostnader som studierna föranlett staten.

´