Statistik 2016

Via huvudansökan ansökte totalt 696 personer, varav 634 var män och 62 kvinnor. 550 personer sökte till arméns utbildningsprogram, 103 till marinens utbildningsprogram och 61 till flygvapnets utbildningsprogram.

Totalt 488 sökande kallades till inträdesprov och av dem deltog 428 i proven. Av dem som deltog i inträdesproven valdes totalt 145 sökande till höstens kurser (111 till arméns utbildningsprogram, 23 till marinens utbildningsprogram och 11 till flygvapnets utbildningsprogram).

Via den separata ansökan till utbildningsprogrammet för flygofficerare inkom totalt 37 ansökningar och av dem valdes 16 personer till kursen.

Kadettkurs 104 och sjökadettkurs 87 började 6.9.2017.

Ansökan till kadettkurs 106 och sjökadetkurs 89 kan ifyllas 20.3.-3.4.2019 på adressen:

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Huvudsökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)
»
Separat ansökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetts)

#upseeriksi,
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta