Hoppa till innehåll

Statistik 2016

Via huvudansökan ansökte totalt 531 personer, varav 466 var män och 65 kvinnor. 

Kadettkurs 106 och sjökadettkurs 89 började 4.9.2019.

Ansökan till kadettkurs 108 och sjökadetkurs 91 kan ifyllas 17.-31.3.2021 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2021:

Studieinfo.fi

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi
» Snapchat: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta