Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Statistik 2016

Via huvudansökan ansökte totalt 531 personer, varav 466 var män och 65 kvinnor. 

Kadettkurs 106 och sjökadettkurs 89 började 4.9.2019.

Ansökan till kadettkurs 106 och sjökadetkurs 89 kan ifyllas 20.3.-3.4.2019 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2019:

Öppna Urvalsguide 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Huvudsökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)
»
Separat ansökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetts)

#upseeriksi,
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta