Hoppa till innehåll

Urvalsgrunder

Urvalet bygger på en bedömning av sökandens mottaglighet för utbildning, motivation, lämplighet för yrket och intresse för branschen. Sökandena rangordnas enligt urvalspoäng.

Människor i auditoriet gör experimentet

Man kan söka sig till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper år 2020 genom huvudansökan till:

Utbildningen i fråga om gränsbevakningsväsendets piloter är under utveckling och mer information om detta finns att få före utgången av detta år.

Det finns ingen kvot för förstagångssökande i fråga om ansökan och urvalet till Försvarshögskolans utbildningsprogram 2022.

Urvalspoängen i huvudansökan bestäms enligt grundpoängen och poängen i urvalsprovet och lämplighetstestet. Tilläggsinformation om urvalpoängen finns i huvudsökans urvalsgrunder 2022 (finskspråkiga).

Urvalspoängen bestäms enligt grundpoängen och poängen i urvalsprovet och lämplighetstestet utom i fråga om dem som söker till utbildningsprogrammet för flygofficerare. Tilläggsinformation om urvalpoängen finns i separat ansökans urvalsgrunder 2022 (finskspråkiga).

Grundpoängen (huvudansökan)

Grundpoängen bildas av de poäng som ges för tidigare studier och för det senaste betyget från en militär skola samt arbetserfarenhet eller alternativt poäng som ges för att man söker sig till den försvarsgren eller det vapenslag där man gjort sin beväringstjänst eller frivilliga militärtjänst för kvinnor. Man kan få högst 87 grundpoäng.

Urvalspoängen (huvudansökan)

Urvalspoängen bildas av det totala antalet poäng i den lämplighetsbedömning som sker vid urvalsprovet, poängen i det materialbaserade provet och de poäng som ges för fysiska konditionstest. Det maximala antalet poäng i urvalsprovet är 83 poäng.

I lämplighetsbedömningen ingår psykologiska test, grupprov, intervju samt lämplighetsbedömningen under beväringsutbildningen eller den frivilliga militärtjänsten för kvinnor, slutbedömningen av beväringsutbildningen och ledarindexet. Det totala poängtalet vid lämplighetsbedömningen bestäms enligt en helhetsbedömning av olika faktorer. Denna bedömning görs av en psykolog som är specialiserad på lämplighetsbedömning. Vid lämplighetsbedömningen bedöms ledaregenskaperna, motivationen och sökandens förutsättningar att lära sig. Man kan inte förbereda sig för ett lämplighetstest. Det maximala poängtalet i lämplighetsbedömningen är 50. Lämplighetsbedömningen kan innebära att man blir utgallrad.

Det materialbaserade provet bygger på en vetenskaplig artikel eller annat material som deltagarna får tid att bekanta sig med. Man kan inte förbereda sig för det materialbaserade provet i förväg. Det maximala antalet poäng i det materialbaserade provet är 25.

Gränserna i det fysiska konditionstestet (12 minuters löptest och muskelkonditionstest) är desamma
för kvinnor och män. Det maximala poängtalet i löptestet är 5 poäng, som man får genom att springa minst 3 000 meter. Sökande som springer under 2 600 meter kommer inte att bli antagna till kursen. Den sträcka man springer mäts med 10 meters noggrannhet. Det maximala poängtalet i muskelkonditionstestet är 3 poäng.

Urvalsprov är 9.-13.5.2022. Urvalsprogvet tar två dagar varje sökande. Tillprovet och testet kallad högst 500 desökande som fyller behörighetskraven och givit det samtycke som krävs. Man kan inte använda urvalsprovet avdelning.

Ansökan till kadettkurs 109 och sjökadetkurs 92 kan ifyllas 16.-30.3.2022 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2022:

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta

´