Hoppa till innehåll

Avancemanget i studierna

Officersutbildningen avancerar etappvis. Den omfattar militärvetenskapliga examina och arbetslivsperioder mellan dessa samt fortbildning i anslutning till arbetsuppgifterna.

Kandidatstudierna i militärvetenskaper inleds gemensamt vid Försvarshögskolan i september 2021. Undervisnings- och examensspråket är finska. Det första året består av allmänna studier som är gemensamma för alla och studier i språk och kommunikation. Under höstterminen testas studerandenas simkunnighet genom ett nordiskt simkunnighetstest.

Det andra studieåret inleds i början av augusti 2022. Räknat från oktober ordnas studierna i huvudsak vid Försvarshögskolan. Till studierna hör både gemensamma studier och studier enligt utbildningsprogram. Under det andra studieårets vårtermin övergår studerandena till försvarsgrensskolorna där de specialiserar sig enligt utbildningsprogram och studieinriktning.

I försvarsgrens-, vapenslags- och sektorskolorna studerar man fram till slutet av det tredje studie rets sommartermin. Det tredje avhandlingsseminariet ordnas dock gemensamt för alla på Försvarshögskolan i början av det tredje studieåret. I samband med seminariet avlägger studerandena mognadsprov och färdigställer avhandlingen. Studierna för kandidatexamen i militärvetenskaper avslutas med en gemensam utbildningsperiod i augusti 2024.

Magisterexamen i militärvetenskaper bygger på fördjupade studier i huvudämnet och en pro graduavhandlingen. Studierna för magisterexamen inleds med ett orienteringsskede cirka ett år innan de egentliga studierna inleds. Efter orienteringsskedet inleds de egentliga studierna. I början av det andra läsåret förflyttar sig studerandena till försvarsgrens-, vapenslags- och ansvarsområdesskolorna, där studierna pågår fram till slutet av höstterminen. Under detta skede avlägger man både militärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier.

´