Hoppa till innehåll

Ytterligare information

Ytterligare information i anslutning till ansökan, elevurval och inledande av studierna kan fås via Försvarshögskolans förvaltnings- och urvalssektor.

Avdelningen för studieärenden, Förvaltnings- och urvalssektorn

Kapten Esko Äärynen
p. 0299 530 214

Planerare Marke Hietapakka
p. 0299 530 330

e-post:
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi
förnamn.efternamn(at)mil.fi

Tilläggsinformation om ansökan, elevurval och studierna finns i urvalsguide och i studiehandböckerna (finskspråkiga).

Tilläggsinformation finns också på webbsidan

Ansökan till kadettkurs 109 och sjökadetkurs 92 kan ifyllas 16.-30.3.2022 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2022:

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta

´