Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Examen och studier

Officersutbildningen utgörs av studier som utvecklar den akademiska och yrkesmässiga kompetensen samt officersfostran.

Svärd fodrade upp på ett bord

Målsättningen med studierna är att ge studerandena förmåga till vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder samt förmåga att fungera som sakkunnig inom sitt eget område och utveckla det samt den kompetens som krävs i officerens tjänsteuppgifter under freds- och krigstid.

Militärvetenskapliga grundexamina

  • kandidatexamen i militärvetenskaper (MIK)
  • magisterexamen i militärvetenskaper (MIM).

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina

  • generalstabsofficersexamen
  • doktorsexamen i militärvetenskaper (MID).

Tilläggsinformation om studierna finns i studiehandböckerna (finskspråkiga).

Ansökan till kadettkurs 106 och sjökadetkurs 89 kan ifyllas 20.3.-3.4.2019 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2019:

Öppna Urvalsguide 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Huvudsökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)
»
Separat ansökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetts)

#upseeriksi,
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta