Hoppa till innehåll

Examen och studier

Officersutbildningen utgörs av studier som utvecklar den akademiska och yrkesmässiga kompetensen samt officersfostran.

Svärd fodrade upp på ett bord

Målsättningen med studierna är att ge studerandena förmåga till vetenskapligt tänkande, att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder samt förmåga att fungera som sakkunnig inom sitt eget område och utveckla det samt den kompetens som krävs i officerens tjänsteuppgifter under freds- och krigstid.

Militärvetenskapliga grundexamina

  • kandidatexamen i militärvetenskaper (MIK)
  • magisterexamen i militärvetenskaper (MIM).

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina

  • generalstabsofficersexamen
  • doktorsexamen i militärvetenskaper (MID).

Tilläggsinformation om studierna finns i studiehandböckerna (finskspråkiga).

Ansökan till kadettkurs 108 och sjökadetkurs 91 kan ifyllas 17.-31.3.2021 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2021:

Studieinfo.fi

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi
» Snapchat: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta