Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Utbildningsprogram och studieriktningar

Vid studier för kandidatexamen i militärvetenskaper studerar man enligt olika utbildningsprogram, d.v.s. arméns, marinens och flygvapnets utbildningsprogram samt utbildningsprogrammet för flygofficerare.

Man kan söka sig till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper år 2020 genom huvudansökan till:

Man kan söka sig samt genom separat ansökan till pilotinriktningen och helikopterpilotinriktningen vid utbildningsprogram för flygofficerare.

Tilläggsinformation finns i urvalsguide.

Ansökan till kadettkurs 106 och sjökadetkurs 89 kan ifyllas 20.3.-3.4.2019 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2019:

Öppna Urvalsguide 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Huvudsökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)
»
Separat ansökans urvalsgrunder 2019 (urvalpoängen)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetts)

#upseeriksi,
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta