Hoppa till innehåll

Utbildningsprogram och studieriktningar

Vid studier för kandidatexamen i militärvetenskaper studerar man enligt olika utbildningsprogram, d.v.s. arméns, marinens och flygvapnets utbildningsprogram samt utbildningsprogrammet för flygofficerare.

Man kan söka sig till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper år 2021 genom huvudansökan till:

Man kan söka sig samt genom separat ansökan till pilotinriktningen och helikopterpilotinriktningen vid utbildningsprogram för flygofficerare.

Studerande som utexamineras för tjänstgöring inom Gränsbevakningsväsendet utbildas även inom ovannämnda utbildningsprogram.

Tilläggsinformation finns i urvalsguide 2021.

Ansökan till kadettkurs 109 och sjökadetkurs 92 kan ifyllas 16.-30.3.2022 på adressen:

Öppna Studieinfo.fi

Här kan du ladda ned Urvalsguide 2022:

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Youtube: Maanpuolustukorkeakoulu
» Blogg: Upseeriksi

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor)

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Förvaltnings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Telefon 0299 800 (växel)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Karta

´