Hyppää sisältöön

Opinnoissa eteneminen

Upseerikoulutus etenee nousujohteisesti. Se sisältää sotatieteellisiä tutkintoja ja niiden väliin sijoittuvia työelämävaiheita sekä työtehtäviin liittyvää täydennyskoulutusta.

Sotatieteiden kandidaattiopinnot aloitetaan yhteisesti syyskuussa 2021 MPKK:ssa. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Ensimmäinen opiskeluvuosi sisältää kaikille yhteisiä yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja. Syyslukukauden aikana opiskelijoilta testataan Pohjoismaisen uimataitotestin suorittamiseen vaadittava uimataito.

Toinen opiskeluvuosi aloitetaan elokuun 2022 alussa. Opiskelu tapahtuu lokakuusta alkaen pääsääntöisesti MPKK:ssa. Opintoihin kuuluu sekä yhteisiä että koulutusohjelmakohtaisia opintoja. Toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella opiskelijat siirtyvät puolustushaarakouluihin, joissa he erikoistuvat koulutusohjelma- ja opintosuuntakohtaisiin opintoihin.

Puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa opiskellaan kolmannen lukuvuoden kesälukukauden loppuun saakka. Kolmas tutkielmaseminaari toteutetaan kuitenkin kaikille yhteisesti MPKK:lla kolmannen lukuvuoden alussa. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös kypsyysnäyte ja viimeistellään tutkielmaa. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opinnot päättyvät yhteiskoulutusjaksoon elokuussa 2024.

Sotatieteiden maisterin tutkinto rakentuu pääaineen syventävien opintojen ja pro gradu -tutkielman ympärille. Maisteritutkinnon opinnot alkavat orientoivalla vaiheella noin vuosi ennen varsinaisten opintojen alkamista. Orientoivan vaiheen jälkeen alkavat varsinaiset opinnot. Toisen lukuvuoden alussa opiskelijat siirtyvät Puolustushaara, aselaji- ja toimialakouluille, joissa opinnot kestävät syyslukukauden loppuun saakka. PAT-vaiheessa opiskellaan sekä sotatieteellisiä että sotilasammatillisia opintoja.