Hyppää sisältöön

Opinnoissa eteneminen

Upseerikoulutus etenee nousujohteisesti. Se sisältää sotatieteellisiä tutkintoja ja niiden väliin sijoittuvia työelämävaiheita sekä työtehtäviin liittyvää täydennyskoulutusta.

Sotatieteiden kandidaattiopinnot aloitetaan yhteisesti elo- ja syyskuun vaihteessa MPKK:ssa. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Ensimmäinen opiskeluvuosi sisältää kaikille yhteisiä yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja. Syyslukukauden aikana opiskelijoilta testataan Pohjoismaisen uimataitotestin suorittamiseen vaadittava uimataito.

Toinen opiskeluvuosi aloitetaan elokuun alussa. Opiskelu tapahtuu lokakuusta alkaen pääsääntöisesti MPKK:ssa. Opintoihin kuuluu sekä yhteisiä että koulutusohjelmakohtaisia opintoja. Toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella opiskelijat siirtyvät puolustushaarakouluihin, joissa he erikoistuvat koulutusohjelma- ja opintosuuntakohtaisiin opintoihin.

Puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa opiskellaan kolmannen lukuvuoden kesälukukauden loppuun saakka. Kolmas tutkielmaseminaari toteutetaan kuitenkin kaikille yhteisesti MPKK:lla kolmannen lukuvuoden alussa. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös kypsyysnäyte ja viimeistellään tutkielmaa. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opinnot päättyvät yhteiskoulutusjaksoon kolmannen vuoden elokuussa.

Sotatieteiden maisterin tutkinto rakentuu pääaineen syventävien opintojen ja pro gradu -tutkielman ympärille. Maisteritutkinnon opinnot alkavat orientoivalla vaiheella noin vuosi ennen varsinaisten opintojen alkamista. Orientoivan vaiheen jälkeen alkavat varsinaiset opinnot. Toisen lukuvuoden alussa opiskelijat siirtyvät Puolustushaara, aselaji- ja toimialakouluille, joissa opinnot kestävät syyslukukauden loppuun saakka. PAT-vaiheessa opiskellaan sekä sotatieteellisiä että sotilasammatillisia opintoja.

´