Hyppää sisältöön

Hakumenettely

Kevään 2024 päähaku toteutetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 13.3.-27.3.2024. Päähaussa voi hakeutua opiskelemaan seuraaviin vuonna 2024 alkaviin sotatieteiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelmiin:

Maavoimien koulutusohjelma

Ilmavoimien koulutusohjelma

Merivoimien koulutusohjelman laivasto-opintosuunta

• Merivoimien koulutusohjelman rannikkojoukko-opintosuunta
 

Lentoupseerin koulutusohjelmaan hakeudutaan erillishaussa.

 

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on

1. Suomen kansalainen
2. ennen opintojen aloittamista suorittanut reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutuksen.*
3. korkeakoulukelpoinen
4. henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja nuhteettomuutensa ja luotettavuutensa puolesta sekä muutoin upseerin ammattiin sopiva
5. enintään 26-vuotias (voidaan poiketa tapauskohtaisesti)**
6. suorittanut B-ajokortin
Ajokortissa ei saa olla sellaisia ehtoja, jotka estävät tavanomaisten B-luokan ajoneuvojen käytön, kuten rajoitus ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto tai alkolukolla valvottu ajo-oikeus.
 
* Reservin aliupseerin koulutuksen suorittaneiden tulee ennen opintojen aloittamista suorittaa hyväksytysti joukkueenjohtajakurssin.
 
Erillishaussa ovat yleiset hakukelpoisuusehdot samat kuin päähaussa, pl. ikäraja (enintään 23-vuotias).
 
 

Erityiset hakukelpoisuusehdot

Hakijalta edellytettävät erityiset terveysvaatimukset:
Hakijan tulee kuulua palveluskelpoisuusluokkaan A.
Eri puolustushaarojen linjoille ja opintosuuntiin on lisäksi näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Niistä saa lisätietoja valintaoppaasta ja Sotilaslääketieteen keskuksen  Terveystarkastusohjeesta sekä valintaoppaasta.
 
Päähaussa Maa- ja Ilmavoimien koulutusohjelmiin sekä Merivoimien koulutusohjelman opintosuuntiin voi hakeutua vapaasti huolimatta siitä missä puolustushaarassa tai aselajissa on suorittanut oman varusmies- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Erillishaussa ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuuntien erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että hakija on suorittanut lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK). 
 

Toimitettavat asiakirjat (päähaku)

Päähaun sähköisen hakulomakkeen lähettämisen lisäksi hakijan on on liitettävä hakemukseen seuraavat liitteet (sähköisenä):
1) Kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta (esimerkiksi Reserviupseerikoulun todistus)
2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin suomalainen ylioppilastutkintotodistus
3) Kopio B-ajokortista
4) Kopio allekirjoitetusta työtodistuksesta tai nimikirjaotteesta (Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelus [3 kk <]).
 
**Yli 26-vuotiaan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.
 
Liitteet tulee olla liitettynä sähköiseen hakemukseen viimeistään 3.4.2024 kello 15.00 mennessä.
 
Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.
 
Valinnassa huomioon otettavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Keväällä 2024 valmistuvien ja arvosanojaan korottavien tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 31.5.2024 kello 15.00.
 
 

Toimitettavat asiakirjat (erillishaku)

Erillishaun hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Hakulomakkeita saa Ilmasotakoulusta, Lentoreserviupseerikurssin johtajalta: kapteeni Olli Selander (olli.selander(at)mil.fi / 0299 257 220).
 
Hakuaika 8.4.–10.5.2024 kello 15.00, jolloin hakemusten liitteineen on oltava perillä osoitteessa:
 
Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
Haku lentoupseerin koulutusohjelmaan
PL 7
41161 TIKKAKOSKI
 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 
Lisätietoja löytyy valintaoppaasta:  Valintaopas 2024
Tarkemmat valintakriteerit: Valintakriteerit 2024
 
´