Hyppää sisältöön

Hakumenettely

Kevään 2021 päähaussa voi hakeutua opiskelemaan seuraavia vuonna 2021 alkavia sotatieteiden kandidaatin opintoja.

Maavoimien koulutusohjelmaan

Ilmavoimien koulutusohjelmaan

Merivoimien koulutusohjelman laivasto-opintosuunnalle ja rannikkojoukko-opintosuunnalle

Erillishaussa voi hakea lentoupseerin koulutusohjelmaan.

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on

1. Suomen kansalainen
2. ennen opintojen aloittamista suorittanut reservin upseerin koulutuksen
3. korkeakoulukelpoinen
4. henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja elämäntapojensa puolesta sekä muutoin upseerin ammattiin sopiva
5. enintään 26-vuotias (voidaan poiketa tapauskohtaisesti)
6. suorittanut B-ajokortin I-vaiheen 31.3.2021 mennessä.
 
Opintoihin voidaan hyväksyä myös reservin aliupseeri, joka ennen opintojen aloittamista suorittaa hyväksytysti joukkueenjohtajakurssin.
 
Erillishaussa ovat yleiset hakukelpoisuusehdot samat kuin päähaussa, pl. ikäraja (enintään 23-vuotias).
Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.
 

Erityiset hakukelpoisuusehdot

Hakijalta edellytettävät erityiset terveysvaatimukset:
Hakijan tulee kuulua palveluskelpoisuusluokkaan A.
Eri puolustushaarojen linjoille ja opintosuuntiin on lisäksi näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Niistä saa lisätietoja valintaoppaasta ja Sotilaslääketieteen keskuksen  Terveystarkastusohjeesta sekä valintaoppaasta.
 
Ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuuntien erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että hakija on suorittanut lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK).
 

Toimitettavat asiakirjat (päähaku)

Päähaun sähköisen hakulomakkeen lähettämisen lisäksi hakijan on on liitettävä hakemukseen seuraavat liitteet (sähköisenä):
1) Kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta (esimerkiksi Reserviupseerikoulun todistus)
2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin suomalainen ylioppilastutkintotodistus
3) Kopio B-ajokortista
4) Kopiot työtodistuksista tai nimikirjaotteesta (Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelus [3 kk <]).
 
Hakijalla tulee olla suoritettuna B-ajokortin I-vaihe 31.3.2021 mennessä. Valinnassa huomioon otettavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Keväällä 2021 valmistuvien ja arvosanojaan korottavien tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 8.6.2021 kello 15.00.
 
Yli 26-vuotiaan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.
 
Liitteet tulee olla liitettynä sähköiseen hakemukseen viimeistään 7.4.2021 kello 15.00.
 
Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.
 

Valintakoe 

Valintakokeisiin kutsutaan enintään 500 hakukelpoisuusehdot täyttävää ja vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. Valintakokeen valmistelu on pitkällä ja tiedotamme hakijoita koejärjestelyistä muiden yliopistojen tapaan huhtikuun aikana.
 

Toimitettavat asiakirjat (erillishaku)

Erillishaun hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Hakulomakkeita saa Ilmasotakoulusta, Lentoreserviupseerikurssin johtajalta: kapteeni Martti Manner ([email protected] / 0299 257 220).
 
Hakuaika 19.4.–14.5.2021 kello 15.00, jolloin hakemusten liitteineen on oltava perillä osoitteessa:
 
Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 107. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI
 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 
Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.