Hyppää sisältöön

Hakumenettely

Kevään 2023 päähaussa 15.3.-30.3.2023 voi hakeutua opiskelemaan seuraavia vuonna 2023 alkavia sotatieteiden kandidaatin opintoja.

Maavoimien koulutusohjelmaan

Ilmavoimien koulutusohjelmaan

Merivoimien koulutusohjelman laivasto-opintosuunnalle ja rannikkojoukko-opintosuunnalle

Erillishaussa voi hakea lentoupseerin koulutusohjelmaan.

 

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on

1. Suomen kansalainen
2. ennen opintojen aloittamista suorittanut reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutuksen.*
3. korkeakoulukelpoinen
4. henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja nuhteettomuutensa ja luotettavuutensa puolesta sekä muutoin upseerin ammattiin sopiva
5. enintään 26-vuotias (voidaan poiketa tapauskohtaisesti)
6. suorittanut B-ajokortin 30.3.2023 mennessä.
Ajokortissa ei saa olla sellaisia ehtoja, jotka estävät tavanomaisten B-luokan ajoneuvojen käytön, kuten rajoitus ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto tai alkolukolla valvottu ajo-oikeus.
 
* Reservin aliupseerin koulutuksen suorittaneiden tulee ennen opintojen aloittamista suorittaa hyväksytysti joukkueenjohtajakurssin.
 
Erillishaussa ovat yleiset hakukelpoisuusehdot samat kuin päähaussa, pl. ikäraja (enintään 23-vuotias).
 
Lisätietoja löytyy valintaoppaasta. Valintaopas 2023
Tarkemmat valintakriteerit: Valintakriteerit päähaussa 2023
 

Erityiset hakukelpoisuusehdot

Hakijalta edellytettävät erityiset terveysvaatimukset:
Hakijan tulee kuulua palveluskelpoisuusluokkaan A.
Eri puolustushaarojen linjoille ja opintosuuntiin on lisäksi näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Niistä saa lisätietoja valintaoppaasta ja Sotilaslääketieteen keskuksen  Terveystarkastusohjeesta sekä valintaoppaasta.
 
Maa- ja Ilmavoimien koulutusohjelmiin sekä Merivoimien koulutusohjelman opintosuuntiin voi hakeutua vapaasti huolimatta siitä missä puolustushaarassa tai aselajissa on suorittanut oman varusmies- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuuntien erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että hakija on suorittanut lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK). 
 

Toimitettavat asiakirjat (päähaku)

Päähaun sähköisen hakulomakkeen lähettämisen lisäksi hakijan on on liitettävä hakemukseen seuraavat liitteet (sähköisenä):
1) Kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta (esimerkiksi Reserviupseerikoulun todistus)
2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin suomalainen ylioppilastutkintotodistus
3) Kopio B-ajokortista
4) Kopiot allekirjoitetuista työtodistuksista tai nimikirjaotteesta (Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelus [3 kk <]).
 
Valinnassa huomioon otettavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Keväällä 2023 valmistuvien ja arvosanojaan korottavien tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 1.6.2023 kello 15.00.
 
Yli 26-vuotiaan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.
 
Liitteet tulee olla liitettynä sähköiseen hakemukseen viimeistään 6.4.2023 kello 15.00.
 
Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.
 

Valintakoe 

Valintakokeisiin kutsutaan enintään 500 hakukelpoisuusehdot täyttävää ja vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. Valintakokeen järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin keväällä.
 

Toimitettavat asiakirjat (erillishaku)

Erillishaun hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Hakulomakkeita saa Ilmasotakoulusta, Lentoreserviupseerikurssin johtajalta: kapteeni Olli Selander ([email protected] / 0299 257 220).
 
Hakuaika 19.4.–12.5.2023 kello 15.00, jolloin hakemusten liitteineen on oltava perillä osoitteessa:
 
Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 107. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI
 
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
 
Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.