Hakumenettely

Kevään 2019 päähaussa voi hakeutua opiskelemaan seuraavia vuonna 2019 alkavia sotatieteiden kandidaatin opintoja.

- Maavoimien koulutusohjelmaan
-
Merivoimien koulutusohjelman laivasto-opintosuunnalle ja johtamisjärjestelmäopintosuunnalle
-
Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekniselle opintosuunnalle, johtamisjärjestelmäopintosuunnalle
ja johtokeskusopintosuunnalle

Erillishaussa voi hakea lentoupseerin koulutusohjelmaan.

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on

  1. Suomen kansalainen
  2. ennen opintojen aloittamista suorittanut reservin upseerin koulutuksen
  3. korkeakoulukelpoinen
  4. henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja elämäntapojensa puolesta sekä muutoin upseerin ammattiin sopiva
  5. enintään 26-vuotias (voidaan poiketa tapauskohtaisesti)
  6. suorittanut B-ajokortin I-vaiheen 3.4.2019 mennessä.

Opintoihin voidaan hyväksyä myös reservin aliupseeri, joka ennen opintojen aloittamista suorittaa hyväksytysti joukkueenjohtajakurssin.

Erillishaussa ovat yleiset hakukelpoisuusehdot samat kuin päähaussa, pl. ikäraja (enintään 23-vuotias).

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

Erityiset hakukelpoisuusehdot

Hakijalta edellytettävät erityiset terveysvaatimukset:

  • Hakijan tulee kuulua palveluskelpoisuusluokkaan A.
  • Eri puolustushaarojen linjoille ja opintosuuntiin on lisäksi näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Niistä saa lisätietoja valintaoppaasta ja Sotilaslääketieteen keskuksen Terveystarkastusohjeesta.

Ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuuntien erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että hakija on suorittanut lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK).

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

Toimitettavat asiakirjat (päähaku)

Päähaun sähköisen hakulomakkeen lähettämisen lisäksi hakijan on on liitettävä hakemukseen seuraavat liitteet (sähköisenä):

1) Kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta (esimerkiksi Reserviupseerikoulun todistus)
2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin suomalainen ylioppilastutkintotodistus
3) Kopio B-ajokortista
4) Kopiot työtodistuksista tai nimikirjaotteesta (Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelus [3 kk <]).

Hakijalla tulee olla suoritettuna B-ajokortin I-vaihe 3.4.2019 mennessä. Valinnassa huomioon otettavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Keväällä 2019 valmistuvien ja arvosanojaan korottavien tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 6.6.2019 kello 15.00.

Yli 26-vuotiaan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.

Liitteet tulee olla liitettynä sähköiseen hakemukseen viimeistään 10.4.2019 kello 15.00.

Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

Valintakoe järjestetään Santahaminassa 13.-17.5.2019.

Valintakokeisiin kutsutaan enintään 500 hakukelpoisuusehdot täyttävää ja vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. Valintakoe on kaksipäiväinen. Hakijalle määriteltyä valintakoepäivää ei voi muuttaa.

Toimitettavat asiakirjat (erillishaku)

Erillishaun hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Hakulomakkeita saa Ilmasotakoulusta, Lentoreserviupseerikurssin johtajalta, kapteeni Lasse Konttiselta ([email protected] / 0299 257 220).

Hakuaika 1.-27.5.2019 kello 15.00, jolloin hakemusten liitteineen on oltava perillä osoitteessa:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 106. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

106. Kadetti- ja 89. Merikadettikurssin haku 20.3.-3.4.2019
osoitteessa:

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2019:

» Päähaun valintakriteerit 2019 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteereistä 2019 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Blogi: Kadetit
» Snapchat: Upseeriksi
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)