Hyppää sisältöön

Koulusivistyskielen osoittaminen

 

Kielitaitovaatimukset sotatieteen kandidaatin (SK) tutkinnossa 
SK-tutkinnolla tulee pystyä osoittamaan suomen tai ruotsin kielen erinomaista taitoa, jota edellytetään valtionhallinnossa kaksikielisen virka-alueen väestön enemmistön kielessä. Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003). *

Koulusivistyskielesi vaikuttaa siihen, miten osoitat tutkinnossasi erinomaista kielitaitoa suomessa tai ruotsissa. Koulusivistyskieli määrittää puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja kypsyysnäytteen suorittamiskielet SK-tutkinnossa.

Koulusivistyskieli ei ole automaattisesti opiskelijan äidinkieli, vaan se määritetään seuraavin perustein:
Koulusivistyskielesi on se kieli, jolla olet suorittanut äidinkielen oppimäärän (ei toisena kotimaisena) peruskoulussa ja/tai lukiossa. Koulusivistyskielesi todetaan suomalaisen peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta, eikä ylioppilastutkinto (tai IB, EB, Reifeprüfung) vaikuta koulusivistyskieleesi. 
Mikäli et ole suorittanut lukiossa äidinkielenä suomea tai ruotsia, määräytyy koulusivistyskielesi peruskoulussa suorittamasi äidinkielen mukaan. Mikäli et ole suorittanut toisen asteen opintoja tai olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, koulusivistyskielesi on se kieli, jolla olet suorittanut peruskoulun äidinkielen oppimäärän. Peruskoulun äidinkielen oppimäärä määrittää koulusivistyskielesi myös siinä tapauksessa, jos olet suorittanut toisen asteen opintosi ulkomailla. Jos olet suorittanut peruskoulussa äidinkielen oppimäärän suomessa, mutta lukiossa ruotsissa tai toisin päin, voit opintojen alussa valita, kumpaa käytät koulusivistyskielenäsi koko opintojen ajan. 
Koulusivistyskielesi on ”muu kuin suomi tai ruotsi”, jos et ole suorittanut peruskoulun tai lukion oppimäärää suomessa tai ruotsissa äidinkielenä tai jos olet käynyt koulusi (peruskoulun ja lukion) muussa kuin suomalaisessa koulussa ja jos sinulla ei ole Suomessa suoritetun peruskoulun tai lukion päättötodistusta.


Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, et voi osoittaa korkeakoulututkinnollasi suomen tai ruotsin kielen erinomaista taitoa, jota edellytetään valtionhallinnossa kaksikielisen virka-alueen väestön enemmistön kielessä. Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003). Sen sijaan voit osoittaa erinomaisen kielitaidon ylioppilastutkinnossa suorittamillasi opinnoilla: vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur äidinkielen (suomi tai ruotsi) kokeen, tai vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä -kokeen. Mikäli et pysty osoittamaan kielitaitoasi ylioppilastutkintosi perusteella, niin sinun tulee suorittaa valtionhallinnon kielitutkinto arvosanalla erinomainen taito tai niihin rinnastettavan yleisen kielitutkinnon arvosanalla 6 ennen kun voit valmistua SK-tutkintoon. Lisätietoa: www.oph.fi .


Kielitaitovaatimuksista kerrotaan opiskelijaksi hyväksytyille lisää orientaatio-opinnoissa opintojen alussa. Mikäli koulusivistyskielesi on muu kuin suomi tai ruotsi, tulee sinun opintojesi alettua olla yhteydessä MPKK:n Opintoasiainosastoon. Lisätietoja kielitaitovaatimuksista antaa Opintoasiainosaston koulutussuunnittelija Sanna Kantola ([email protected]).


* Lisäksi tutkinnon suorittaneella tulee olla julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava kielitaito. Lisäksi hänellä tulee olla Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1124/2008) 3 §:n 1 momentin mukainen vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Tutkinnon suorittaneen tulee olla myös osoittanut saavuttaneensa upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (9/2004) säädetyn kielitaidon. 

 

´