Hyppää sisältöön

Opintoetuudet

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle eli kadetille annetaan opiskelun ajaksi korvauksetta opetus, majoitus, muonitus, vaatetus, opiskeluvälineet sekä terveyden- ja sairaudenhoito. Lisäksi kadetille maksetaan päivärahaa ja osa matkustamiskustannuksista.

Kaksi miestä vetää leukoja ulkona

Kotimaan päiväraha ja matkustamiskustannukset

Kadetin päivärahan laskentaperusteena käytetään PLM:n päätöksen mukaisesti kulloinkin voimassa olevaa valtion virkamiehen kokopäivärahaa. Vuonna 2023 laskentaperusteena oleva kokopäiväraha oli 48 €. Opiskelijalle maksetaan päivärahaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana 46 prosenttia ja ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta valtion virkamiesten kokopäivärahasta. Lisäksi naispuolisille kadeteille maksetaan Talousvarikon määrittämä varusraha. Se maksetaan kaikilta niiltä päiviltä, jolloin opiskelija on oikeutettu ilmaiseen vaatetukseen. Vuonna 2023 varusraha oli 1,5 €/päivä.

Kadetille korvataan kaksi opiskelupaikan ja koti- tai asuinpaikan välistä matkaa Suomessa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta kohden. Matkustamiskustannukset korvataan valtiolle edullisimman kulkuneuvon aiheuttamien kustannusten perusteella.

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen seutuliikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Seutuliikennealueella vakituisesti asuvat voivat hankkia matkakortin Helsingin seudun liikenteen (HSL) palvelupisteestä. Matkakorttihakemukseen merkitään oppilaitokseksi ”Maanpuolustuskorkeakoulu” ja toimipisteeksi ”Kadettikoulu/Helsinki”. Lisätietoa matkakortista  ja sen hankkimisesta on saatavilla HSL:n sivuilta.

Kelan tuet

Opiskelijat voivat saada Kelasta erilaisia tukia myös korkeakouluopintoihin. Kadeteille myönnettävään opintotukeen kuuluu opintolainan valtiontakaus ja mahdollisesti opintotuen asumislisä. Kadetille ei myönnetä opintorahaa, koska MPKK:n maksama päiväraha ylittää opintorahan saamisen rajan. Lisätietoja Kelan maksamista tuista ja niiden hakemisesta saa Kelan kotisvuilta tai asiakaspalvelusta.

´