Hyppää sisältöön

Sitoutuminen

Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyn on opintojen alkaessa annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän palvelee Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa tutkinnon suorittamispäivästä lukien tutkinnon kestoa vastaavan ajan.

Vaadittava sitoumusaika on:

  • sotatieteiden kandidaatin tutkinnossa 3 vuotta
  • sotatieteiden maisterin tutkinnossa 2 vuotta.

Ohjaajaksi koulutettavan on annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän palvelee PV:ssa sotilasvirkaan koulutettavana oppilaana ja virassa enintään 13 vuotta 3 kuukautta tai RVL:ssa enintään 13 vuotta 6 kuukautta. Tähystäjän sitoumusaika on enintään 7 vuotta.

Henkilön on korvattava opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustannukset, jos hän irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan palvelussitoumusaikanaan muun syyn kuin sairauden, todetun meripalvelukelpoisuuden tai lentotaipumuksen puuttumisen vuoksi.

´