Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Upseeriksi

Sitoutuminen

Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyn on opintojen alkaessa annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän palvelee Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa tutkinnon suorittamispäivästä lukien tutkinnon kestoa vastaavan ajan.

Vaadittava sitoumusaika on:

  • sotatieteiden kandidaatin tutkinnossa 3 vuotta
  • sotatieteiden maisterin tutkinnossa 2 vuotta.

Ohjaajaksi koulutettavan on annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän palvelee PV:ssa sotilasvirkaan koulutettavana oppilaana ja virassa enintään 13 vuotta 3 kuukautta tai RVL:ssa enintään 13 vuotta 6 kuukautta. Tähystäjän sitoumusaika on enintään 7 vuotta.

Henkilön on korvattava opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustannukset, jos hän irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan palvelussitoumusaikanaan muun syyn kuin sairauden, todetun meripalvelukelpoisuuden tai lentotaipumuksen puuttumisen vuoksi.