Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Lentoupseerin koulutusohjelma

Lentoupseerin koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatilla on valmiuksia toimia ilma-aluksen päällikkönä Ilmavoimissa, Maavoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi lentueen varapäällikköinä ja päällikköinä.

Hävittäjä taivaalla

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta. Rajavartiolaitoksen ohjaajat koulutetaan myös lentoupseerin koulutusohjelmassa.

Lentoupseerin koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa: Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta, Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta ja Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta. Lentoupseerin koulutusohjelmaan hakevan tulee hakeutumisen yhteydessä ilmoittaa, mille opintosuunnalle hän ensisijaisesti hakee.

Kaikkien ohjaajien maisteriopinnot alkavat muista poiketen suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen, mikä mahdollistaa nousujohteisen lentokoulutuksen etenemisen. RVL:ssa sotatieteiden kandidaatteja koulutetaan maistereiksi RVL:n tarpeen mukaan.

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit palvelevat pääsääntöisesti hävittäjälentäjinä lentoupseerin tehtävässä. Hävittäjälentäjän tehtäviin kuuluu mm. osallistua Suomen ilmatilan alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tarvittaessa torjua ilmoitse suuntautuvat hyökkäykset (hävittäjätorjunta). Nykyaikaisella taistelukentällä ilmapuolustuksen merkitys on suuri ja sen vuoksi ammatille on tunnusomaista kansainvälisyys ja jatkuva kehittyminen. Ilmavoimavoimien ohjaajaopintosuunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella.

Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta

Lentokoulutusta annetaan Vinka-kalustolla ja MD500-helikopterilla sekä maisterivaiheessa NH90-kuljetushelikopterilla. Opinnot toteutetaan MPKK:lla, Ilmasotakoulussa ja Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan. Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät helikopteriohjaajina Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa.

Sotilaat etenevät laskeutuneesta helikopterista

Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta

Opinnot toteutetaan MPKK:lla, Ilmasotakoulussa, Raja- ja merivartiokoulussa sekä Vartiolentolaivueessa. Osa sotilasammatillisesta koulutuksesta hankitaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ulkopuolelta ostopalveluina. Lentokoulutusta annetaan Vinka-kalustolla ja RVL:n määrittämällä helikopterikalustolla. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan.

Lentoupseerin uran alkupuoli keskittyy vahvasti lentopalvelukseen. Lentokoulutusta viedään nousujohteisesti eteenpäin yksilölliset ominaisuudet huomioiden. Uran edetessä hallinnollisten ja kehittämistehtävien määrä lisääntyy ja tehtävät muuttuvat haasteellisemmiksi toimintaympäristön samaan aikaan kansainvälistyessä. Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät ohjaajina Vartiolentolaivueessa Helsingissä, Rovaniemellä tai Turussa.