Hyppää sisältöön

Lentoupseerin koulutusohjelma

Lentoupseerin koulutusohjelmaan voivat hakea vain lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK) käyneet henkilöt. Ohjelmasta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiuksia toimia ilma-aluksen päällikkönä Ilmavoimissa, Maavoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi lentueen varapäällikköinä ja päällikköinä. Sotatieteiden maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan edelleen vaativampiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

Hävittäjä taivaalla

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta. Rajavartiolaitoksen ohjaajat koulutetaan myös lentoupseerin koulutusohjelmassa.

Lentoupseerin koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa: Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta, Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta ja Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta. Hakijan tulee ilmoittaa opintosuuntien prioriteettijärjestys Lentoupseerin koulutusohjelmaan haettaessa. Lentoupseerien maisteriopinnot alkavat nykyisin muista maisteriopinnoista poiketen suoraan sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen ja kestävät seitsemän vuotta. Toteutustapa mahdollistaa lentokoulutuksen etenemisen nousujohteisesti. Puolustusvoimien tarpeet määrittävät opintosuunnittain maisterikurssin toteutustavan ja ajankohdan. Rajavartiolaitoksessa sotatieteiden kandidaatteja koulutetaan maistereiksi Rajavartiolaitoksen tarpeiden mukaan.

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit palvelevat pääsääntöisesti hävittäjälentäjinä tai tarvittaessa muissa lentoupseerin tehtävissä kuljetus- ja yhteyskonekalustolla. Hävittäjälentäjän tehtäviin kuuluvat muun muassa laivueen päivittäinen lentopalvelus sekä osallistuminen Suomen ilmatilan alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen (päivystäminen ja tunnistuslennot). Nykyaikaisella taistelukentällä ilmapuolustuksen merkitys on suuri. Lentäjän ammatille on tunnusomaista kansainvälisyys ja jatkuva kehittyminen. Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Maisteriopintojen edetessä lentoupseerien koulutus jatkuu Ilmasotakoulussa, Lapin lennostossa Rovaniemellä, Karjalan lennostossa Kuopiossa tai Satakunnan lennostossa Pirkkalassa. Paikkakunta määräytyy sen mukaan, jatkavatko maisteriopiskelijat lentämistä Hornet-monitoimihävittäjillä, kuljetus- ja yhteyslentokoneilla vai Hawk-suihkuharjoituskoneilla.

Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta

Lentoupseerin opinnot toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, Ilmasotakoulussa ja Utin jääkärirykmentissä. Lentokoulutusta annetaan Ilmavoimien peruslentokoulutuksen lisäksi MD500- helikopterilla sekä maisterivaiheessa NH90-kuljetushelikopterilla. Lentoupseerin uran alkupuoli keskittyy lentopalvelukseen. Lentokoulutusta viedään nousujohteisesti eteenpäin yksilölliset ominaisuudet huomioiden. Lentokoulutusohjelmien lisäksi lentopalvelukseen sisältyy puolustushaarojen ja muiden viranomaisten tukeminen. Tällaisia lentotehtäviä ovat esimerkiksi tukilennot puolustushaaroille sekä virka-aputehtävät (mm. etsintä-, pelastus- sekä palonsammutuslennot). Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät helikopteriohjaajina Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa

Sotilaat etenevät laskeutuneesta helikopterista

Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta

Opinnot toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, Ilmasotakoulussa, Raja- ja merivartiokoulussa sekä Vartiolentolaivueessa. Osa sotilasammatillisesta koulutuksesta hankitaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ulkopuolelta ostopalveluina. Lentokoulutusta annetaan Ilmavoimien peruslentokoulutuksen lisäksi Rajavartiolaitoksen määrittämällä lentokalustolla. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan.

Lentoupseerin uran alkuvaiheessa toiminnan painopiste on lentokoulutuksessa ja päivittäisessä lentotoiminnassa. Uran edetessä hallinnollisten ja kehittämistehtävien määrä lisääntyy ja tehtävät muuttuvat haasteellisemmiksi toimintaympäristön samaan aikaan kansainvälistyessä. Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät ohjaajina Vartiolentolaivueessa Helsingissä, Rovaniemellä tai Turussa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet lentoupseerit toimivat Vartiolentolaivueessa ilma-aluksen päällikköinä, lentotoimintaupseereina ja helikopteriryhmän johtajina sekä myöhemmässä vaiheessa lentoturvallisuusupseereina tai lennonopettajina. Sotatieteiden maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan edelleen vaativampiin Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

´