Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen alkaminen

Opiskelijavalinnassa hyväksytyt ja varasijan saaneet julkistetaan viimeistään 28.6.2018.

Opiskelijaksi hyväksytty hakija saa hyväksymiskirjeessä ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa opiskelupaikkansa viimeistään 10.7.2018 kello 15.00. Hakija menettää opiskelupaikkansa, jos hän ei ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä.

Valintapäätös voidaan antaa myös ehdollisena, jolloin sen vahvistumisen edellytyksenä on esimerkiksi laivasto-opintosuunnan lisätestien läpäiseminen, joukkueenjohtajakurssin suorittaminen tai tarkemman lääkärinlausunnon hankkiminen. Joukkueenjohtajakurssi on oltava ennen opintojen alkamista suoritettuna niillä hakijoilla, jotka eivät ole suorittaneet reservinupseerin koulutusta. Reserviupseerikoulu toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin heinä-elokuussa 2018. Tarkemmat ohjeet löytyvät valintakirjeiden liitteistä.

Mikäli joku hyväksytyistä ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tarjotaan varasijalla olevalle hakijalle vapautunutta paikkaa henkilökohtaisesti. Opiskelupaikkojen jonotus päättyy 31.7.2018 klo 15.00. Hakijan on siis syytä huolehtia siitä, että hän hakulomaketta täyttäessään ilmoittaa sellaiset yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen, josta hänet varmimmin tavoittaa.

Päähaussa opiskeluoikeuden saanut hakija voi ennen opintojen alkua anoa opiskeluoikeuden siirtoa MPKK:n rehtorilta. Siirtoa voi anoa yhdeksi vuodeksi, esimerkiksi terveydellisin perustein. Opiskeluoikeuden siirtoanomus on perusteltava huolellisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi hakea oikaisua kirjallisesti neljäntoista päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on osoitettava muiden kuin Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle hakeutuvien osalta Maanpuolustuskorkeakoululle ja toimitettava oikaisupyyntöajan kuluessa perille joko lähetin välityksellä tai postitse osoitteeseen:

Maanpuolustuskorkeakoulu
”Oikaisupyyntö”
PL 7
00861 HELSINKI.

Ennen opiskelujen aloittamista toimitettavat lomakkeet

Lomakkeet ilmestyvät keväällä 2018. Lisätietoja saa Hallinto- ja valintasektorilta.

105. Kadetti- ja 88. Merikadettikurssi alkaa 5.9.2018.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla on varauduttava viettämään Santahaminassa sekä päivät että yöt ja lisäksi ensimmäinen viikonloppu opiskelun merkeissä.

Tervetuloa osaksi kadettiupseerien katkeamatonta ketjua!

105. Kadetti- ja 88. merikadettikurssin haku 14.3.-28.3.2018
osoitteessa:

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2018:

» Päähaun valintakriteerit 2018 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteereistä 2018 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Blogi: Kadetit
» Snapchat: Upseeriksi
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi, #upseeriksi2018
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)