Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Upseeriksi

Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen alkaminen

Opiskelijavalinnassa hyväksytyt ja varasijan saaneet julkistetaan viimeistään 8.7.2020.

Miehet keräämässä varusteita laatikoista

Opiskelijaksi hyväksytty hakija saa hyväksymiskirjeessä ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa opiskelupaikkansa viimeistään 15.7.2019 kello 15.00. Hakija menettää opiskelupaikkansa, jos hän ei ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä.

Valintapäätös voidaan antaa myös ehdollisena, jolloin sen vahvistumisen edellytyksenä on esimerkiksi laivasto-opintosuunnan lisätestien läpäiseminen, joukkueenjohtajakurssin suorittaminen tai turvallisuusselvityksen valmistuminen. Joukkueenjohtajakurssi on oltava ennen opintojen alkamista suoritettuna niillä hakijoilla, jotka eivät ole suorittaneet reservinupseerin koulutusta. Reserviupseerikoulu toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin heinä-elokuussa 2020. Tarkemmat ohjeet löytyvät valintakirjeiden liitteistä.

Mikäli joku hyväksytyistä ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tarjotaan varasijalla olevalle hakijalle vapautunutta paikkaa. Opiskelupaikkojen jonotus päättyy 31.7.2020 klo 15.00. Hakijan on siis syytä huolehtia siitä, että hän hakulomaketta täyttäessään ilmoittaa sellaiset yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen, josta hänet varmimmin tavoittaa.

Päähaussa opiskeluoikeuden saanut hakija voi ennen opintojen alkua anoa opiskeluoikeuden siirtoa MPKK:n rehtorilta. Siirtoa voi anoa yhdeksi vuodeksi, esimerkiksi terveydellisin perustein. Opiskeluoikeuden siirtoanomus on perusteltava huolellisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi hakea oikaisua kirjallisesti neljäntoista päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on osoitettava muiden kuin Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle hakeutuvien osalta Maanpuolustuskorkeakoululle ja toimitettava oikaisupyyntöajan kuluessa perille joko lähetin välityksellä tai postitse osoitteeseen:

Maanpuolustuskorkeakoulu
”Oikaisupyyntö”
PL 7
00861 HELSINKI.

Laatta kivessä jossa lukee: "Kadettiketju, ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, paljastettu 29.8.2002".

107. kadetti- ja 89. merikadettikurssi alkaa 2.9.2020.

Ensimmäisellä opiskeluviikolla on varauduttava viettämään Santahaminassa sekä päivät että yöt. Lisäksi ensimmäinen viikonloppu vietetään opiskelun merkeissä.

Tervetuloa osaksi kadettiupseerien katkeamatonta ketjua!

107. kadetti- ja 90. merikadettikurssin haku 18.3.-1.4.2020
osoitteessa:

Avaa Opintopolku.fi

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2020:

 Avaa Valintaopas 2020

» Päähaun valintakriteerit 2020 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteerit 2020 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Blogi: Kadetit
» Snapchat: Upseeriksi
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)