Hyppää sisältöön

Ilmavoimien koulutusohjelma

Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

Hävittäjä ilmassa

lmavoimat on laadullisesti huipputasoinen ja korkean valmiuden puolustushaara. Ilmavoimat valvoo Suomen ja lähialueiden ilmatilaa sekä turvaa Suomen ilmatilan koskemattomuuden joka hetki. Ilmapuolustuksen tavoitteena on ehkäistä ja tarvittaessa torjua Suomeen ilmasta kohdistuva uhka. Ilmavoimat seuraa sotilaallista kehitystä Suomen lähialueilla sekä ilmapuolustuksen globaaleja suuntauksia verraten omaa kykyään toimintaympäristön muutoksiin.

Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta, lentotekninen opintosuunta ja johtokeskusopintosuunta. Opintosuuntavalinnat tehdään ensimmäisen väliarvioinnin yhteydessä toisen lukuvuoden syksyllä. Opintosuuntavalintoihin liittyen opiskelijat osallistuvat ensimmäisen vuoden aikana Ilmasotakoulun johtamiin psykologisiin ja lääketieteellisiin soveltuvuustesteihin. Johtokeskusopintosuunnan ja lentoteknisen opintosuunnan osalta soveltuvuustestit ovat karsivia. Opintosuuntiin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Ilmavoimien koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Ilmavoimissa.

Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekninen opintosuunta

Lentoteknisellä opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentotekniikan tehtäviin. Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Lentotekniikkaupseerin tehtäviin kuuluu lentokaluston huolto ja ylläpito sekä lentoteknisten organisaatioiden johto- ja asiantuntijatehtävät. Lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito ja koulutus sekä kehittäminen varmistetaan osaavalla henkilöstöllä Ilmavoimien kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät pääsääntöisesti eri joukko-osastojen lentotekniikkalaivueiden lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin ja niiden kouluttamiseen. Opintosuunnalle valinta ei edellytä aiempaa lentoteknistä koulutusta

Ilmavoimien koulutusohjelman johtamisjärjestelmäopintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja erityisesti ilmavoimien johtamisjärjestelmien operatiiviseen käyttöön ja ylläpitoon sekä niitä tukeviin tehtäviin. Pääosa johtamisjärjestelmäalan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät pääsääntöisesti Ilmavoimien johtamisen sekä tulenkäytön järjestelmien kunnossapito-, kouluttaja-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus tuottaa valmiuksia toimia elektronisen sodankäynnin, kyberpuolustuksen ja tiedustelun tehtävissä.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtokeskusopintosuunta

Johtokeskusopintosuunnan opiskelija koulutetaan monipuolisiin ja haasteellisiin tehtäviin esimerkiksi taistelunjohtajaksi Ilmavoimien johtokeskuksiin. Taistelunjohtajat koordinoivat ilmassa operoivien hävittäjien käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. Lisäksi tuottaa valmiuksia esimerkiksi elektronisen sodankäynnin ja tiedustelualan tehtäviin. Ilmasotakoulussa ja lennostoissa annettava koulutus valmistaa johtokeskusalan monipuolisiin operaattori-, johto- ja asiantuntijatehtäviin.

´