Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ilmavoimien koulutusohjelma

Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

Hävittäjä ilmassa

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Ilmavoimien koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Ilmavoimissa. Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta, lentotekninen opintosuunta ja johtokeskusopintosuunta. Vuonna 2020 kaikki opiskelijat aloittavat ilmavoimien koulutusohjelmassa. Opintosuuntavalinnat tehdään ensimmäisen väliarvioinnin yhteydessä toisen lukuvuoden syksyllä. Opintosuuntavalintoihin liittyen opiskelijat osallistuvat ensimmäisen vuoden aikana Ilmasotakoulun johtamiin psykologisiin ja lääketieteellisiin soveltuvuustesteihin. Johtokeskusopintosuunnan ja lentoteknisen opintosuunnan osalta soveltuvuustestit ovat karsivia. Opintosuuntiin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekninen opintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentoteknisiin, lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä.

Vuonna 2019 opintosuunnalle voivat hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät kiinteästi lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin ja niihin kouluttamiseen sekä sitä kautta oman osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan eri toiminnoissa.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtamisjärjestelmäopintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien johtamisjärjestelmien operatiiviseen käyttöön ja ylläpitoon sekä niitä tukeviin tehtäviin. Opinnot antavat valmiudet toimialan kunnossapito-, kouluttaja-, johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtokeskusopintosuunta

Johtokeskusopintosuunnan opiskelija koulutetaan monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään Ilmavoimien taistelunjohtajaksi (engl. Fighter Controller) Ilmavoimien johtokeskuksiin koordinoimaan ilmassa operoivien hävittäjien käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. Ilmasotakoulussa ja lennostoissa annettavat opinnot antavat valmiudet alan operaattori-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Täydennyskoulutuksella johtokeskusopintosuunnan suorittaneet henkilöt voivat suuntautua myös elektronisen sodankäynnin tehtäviin.