Ilmavoimien koulutusohjelma

Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kolme opintosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta, johtokeskusopintosuunta ja lentotekninen opintosuunta. Kaikki Ilmavoimien opintosuunnat alkavat vuonna 2019. Vuonna 2019 lentotekniselle opintosuunnalle voivat hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Ilmavoimien koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Ilmavoimissa.

Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekninen opintosuunta (alkaa vuonna 2019)

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentoteknisiin, lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä.

Vuonna 2019 opintosuunnalle voivat hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät kiinteästi lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin ja niihin kouluttamiseen sekä sitä kautta oman osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan eri toiminnoissa.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtamisjärjestelmäopintosuunta (alkaa vuonna 2019)

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien johtamisjärjestelmien operatiiviseen käyttöön ja ylläpitoon sekä niitä tukeviin tehtäviin. Opinnot antavat valmiudet toimialan kunnossapito-, kouluttaja-, johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtokeskusopintosuunta (alkaa vuonna 2019)

Johtokeskusopintosuunnan opiskelija koulutetaan monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään Ilmavoimien taistelunjohtajaksi (engl. Fighter Controller) Ilmavoimien johtokeskuksiin koordinoimaan ilmassa operoivien hävittäjien käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. Ilmasotakoulussa ja lennostoissa annettavat opinnot antavat valmiudet alan operaattori-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Täydennyskoulutuksella johtokeskusopintosuunnan suorittaneet henkilöt voivat suuntautua myös elektronisen sodankäynnin tehtäviin.

Johtokeskusopintosuunnalle hakeutuville järjestetään lisäksi Ilmasotakoulun johtamat yksipäiväiset psykologiset soveltuvuustestit Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Toimintakykyosastolla Tuusulassa. Ilmasotakoulu toimittaa lisätesteihin osallistuville ohjekirjeen esivalinnan (MPKK:n valintakokeet) jälkeen. Hakijan on huomioitava, että lisätesteihin osallistuminen on pakollinen, mikäli hän haluaa jatkaa hakeutumistaan ja tulla huomioiduksi kyseisen opintosuunnan opiskelijavalinnoissa. Lisätestipäivä sijoittuu pääsääntöisesti toukokuun loppuun tai kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Hakijan on myös huomioitava, että johtokeskusopintosuunnan lisätestit ovat karsivia.