Ilmavoimien koulutusohjelma

Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta ja lentotekninen opintosuunta. Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnan ja lentoteknisen opintosuunnan opinnot alkavat vuorovuosina. Vuonna 2018 alkaa johtamisjärjestelmäopintosuunta. Ilmavoimien koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Ilmavoimissa.

Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekninen opintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentoteknisiin, lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä.

Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Parillisina vuosina opintosuunnalle valitut voivat aloittaa opiskelulla sopimussotilaana työelämässä, jonka aikana hankitaan mahdollisesti puuttuva lentotekninen perusosaaminen. Tuolloin opintosuunnalle voivat hakeutua kaikki, jotka täyttävät upseerin yleiset kelpoisuusehdot ja opintosuunnan erityiset kelpoisuusehdot.

Parittomina vuosina opintosuunnalle voivat hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät kiinteästi lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin ja niihin kouluttamiseen sekä sitä kautta oman osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan eri toiminnoissa.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtamisjärjestelmäopintosuunta

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien johtamisjärjestelmien operatiiviseen käyttöön ja ylläpitoon sekä niitä tukeviin tehtäviin. Opinnot antavat valmiudet toimialan kunnossapito-, kouluttaja-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Parittomina vuosina opintosuunnalle valitut voivat aloittaa opiskelulla työelämässä sopimussotilaana.

Johtamisjärjestelmäopintosuunnalle hakeutuville järjestetään lisäksi Ilmasotakoulun johtamat yksipäiväiset psykologiset soveltuvuustestit Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Toimintakykyosastolla Tuusulassa. Ilmasotakoulu toimittaa lisätesteihin osallistuville ohjekirjeen esivalinnan (Maanpuolustuskorkeakoulun valintakokeet) jälkeen. Hakijan on huomioitava, että lisätesteihin osallistuminen on pakollinen, mikäli hän haluaa jatkaa hakeutumistaan ja tulla huomioiduksi kyseisen opintosuunnan opiskelijavalinnoissa. Lisätestipäivä sijoittuu pääsääntöisesti toukokuun loppuun tai kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Johtamisjärjestelmäopintosuunnan lisätestit eivät ole karsivia.

Ilmavoimien koulutusohjelman johtokeskusopintosuunta

Johtokeskusopintosuunnan opiskelija koulutetaan monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään Ilmavoimien taistelunjohtajaksi (engl. Fighter Controller) Ilmavoimien johtokeskuksiin koordinoimaan ilmassa operoivien hävittäjien käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. Ilmasotakoulussa ja lennostoissa annettavat opinnot antavat valmiudet alan operaattori-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Täydennyskoulutuksella johtokeskusopintosuunnan suorittaneet henkilöt voivat suuntautua myös elektronisen sodankäynnin tehtäviin. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Parittomina vuosina opintosuunnalle valitut voivat aloittaa opiskelulla työelämässä sopimussotilaana.

Johtokeskusopintosuunnalle hakeutuville järjestetään lisäksi Ilmasotakoulun johtamat yksipäiväiset psykologiset soveltuvuustestit Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Toimintakykyosastolla Tuusulassa. Ilmasotakoulu toimittaa lisätesteihin osallistuville ohjekirjeen esivalinnan (MPKK:n valintakokeet) jälkeen. Hakijan on huomioitava, että lisätesteihin osallistuminen on pakollinen, mikäli hän haluaa jatkaa hakeutumistaan ja tulla huomioiduksi kyseisen opintosuunnan opiskelijavalinnoissa. Lisätestipäivä sijoittuu pääsääntöisesti toukokuun loppuun tai kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Hakijan on myös huomioitava, että johtokeskusopintosuunnan lisätestit ovat karsivia.