Hyppää sisältöön

Merivoimien koulutusohjelma

Merivoimat tarjoavat koulutusohjelmasta valmistuneelle sotatieteiden kandidaatille kiinnostavan ja haastavan työympäristön. Laivasto- tai rannikkojoukko-opintosuunnilta valmistuneet upseerit toimivat omaa koulutustaan vastaavissa tehtävissä niin merellä kuin rannikollakin. Merivoimien koulutusohjelman opiskelija opiskelee puolustushaara- ja aselajiopintonsa Merisotakoulussa Suomenlinnassa Helsingissä.

Merivoimien tehtävänä ovat merialueemme valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen, alueloukkausten torjunta sekä maallemme elintärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suojaaminen. Merivoimat on erikoistunut toimimaan rannikon ja saariston vaativissa olosuhteissa.

Opinnot laivasto-opintosuunnalla aloitetaan vuosittain. Myös merivartio-opintosuunnasta kiinnostuneet hakevat ensin laivasto-opintosuunnalle ja ensimmäisen väliarvostelun jälkeen edelleen kyseiselle opintosuunnalle.  Merivoimien koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Merivoimissa.

 

Laivasto-opintosuunta

Laivasto-opintosuunnalla opetuksen pääpaino on merenkulussa sekä valvonta-, johtamis- ja asejärjestelmissä. Taistelualusten pääasejärjestelmien käytön edellyttämien valmiuksien lisäksi koulutukseen sisältyvät myös vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttämät teoreettiset opinnot. Laivasto-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaatiksi valmistunut voi työskennellä esimerkiksi taistelualuksen aselajiupseerin tai merenkulku-upseerin tehtävissä. Valmistuneet upseerit voivat harjaantumisen jälkeen toimia myös vahtipäällikköinä taistelualuksilla.

Merivartio-opintosuunta

Merivartio-opintosuunnan opetuksen pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa merellisen viranomaistoiminnan viitekehyksessä. Merivartio-opintosuunnan kadetit saavat sekä toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen että vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttämät teoreettiset opinnot. Valmistuneet upseerit voivat harjaantumisen jälkeen toimia vahtipäällikköinä RVL:n vartiolaivoilla sekä vartioupseereina merivartioasemilla ja kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä rajaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja merivartiokoulu.

Rannikkojoukko-opintosuunta

Rannikkojoukko-opintosuunnalla opetuksessa painotetaan sotilaskouluttajan taitoja sekä perusyksikön johtamista ja taktiikkaa. Rannikkojoukko-opintosuunnan opinnot ovat osin yhteneväisiä Maavoimien koulutusohjelman kanssa. Rannikkojoukko-opintosuunta antaa valmiudet toimia kouluttajana merivoimien rannikkojoukkoyksiköissä, joissa koulutetaan mm. rannikkojääkäreitä. Rannikkojoukko-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaatiksi valmistuneen upseerin ensimmäinen tehtävä on yleensä kouluttaja perusyksikössä. Sodanajan tehtävänä voi olla esimerkiksi joukkueen johtaja tai yksikön varapäällikkö.

 

´