Valintapisteiden määräytyminen

Opiskelijavalinta perustuu hakijan koulutettavuuden, motivaation, ammattiin soveltuvuuden ja alaan kohdistuvan kiinnostuksen arviointiin. Hakijat asetetaan järjestykseen valintapisteiden mukaan.

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua kahta eri reittiä:

Rajavartiolaitoksen ohjaajien koulutusta ollaan kehittämässä ja asiasta tiedotetaan lisää vuoden loppuun mennessä.

Maanpuolustuskorkeakoulun hakukohteissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä vuoden 2018 haussa ja valinnoissa.

Valintapisteet määräytyvät päähaussa alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Tarkemmat tiedot löytyvät päähaun valintakriteereistä 2018.

Erillishaussa valintapisteet määräytyvät aikaisempien opintojen ja lentoreserviupseerikurssin aikaisten suoritusten perusteella. Tarkemmat tiedot löytyvät erillishaun valintakriteereistä 2018.

Alkupisteet päähaussa

Alkupisteet muodostuvat aikaisemmista opinnoista annettavista pisteistä ja viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta annettavista pisteistä sekä työkokemuksesta tai vaihtoehtoisesti hakeutumisesta varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aikaiseen puolustushaaraan tai aselajiin annettavista pisteistä. Alkupisteitä voi saada yhteensä 87 pistettä.

Valinta- ja soveltuvuuskoepisteet päähaussa

Valinta- ja soveltuvuuskoepisteet muodostuvat kokeissa suoritettavien soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärästä, aineistokokeen pisteistä ja fyysisen kunnon testauksessa saavutetuista pisteistä. Koepisteiden maksimimäärä on 83 pistettä.

Soveltuvuusarvioon sisältyvät psykologiset testit, ryhmäkoe, haastattelu, varusmieskoulutuksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen soveltuvuusarviot ja loppuarviointi sekä johtajaindeksi. Soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärä määräytyy näiden eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta, jonka määrittää soveltuvuuden arviointiin erikoistunut psykologi. Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan johtajaominaisuuksia, motivaatiota ja oppimisedellytyksiä. Soveltuvuuskokeeseen ei voi valmistautua etukäteen. Soveltuvuusarvioinnin maksimipistemäärä on 50. Soveltuvuusarviointi voi olla karsiva. 

Aineistokoe perustuu hakijoille jaettuun tieteelliseen artikkeliin tai muuhun materiaaliin, johon hakijoilla on aikaa tutustua. Esseevastausta edellyttäviin kysymyksiin tulee vastata materiaalin perusteella. Aineistokokeeseen ei voi valmistautua etukäteen. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 25.

Fyysisen kunnon testien (12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntotestin) rajat ovat samat sekä naisille että miehille. Maksimipistemäärä juoksutestistä on 5 pistettä, jonka saa juoksemalla vähintään 3 000 metriä. Alle 2 600 metriä juosseita ei hyväksytä kurssille. Juostu matka mitataan 10 metrin tarkkuudella. Maksimipisteet lihaskuntotestistä on 3 pistettä.

105. Kadetti- ja 88. merikadettikurssin haku 14.3.-28.3.2018
osoitteessa:

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2018:

» Päähaun valintakriteerit 2018 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteereistä 2018 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» Blogi: Kadetit
» Snapchat: Upseeriksi
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi, #upseeriksi2018
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)