Hyppää sisältöön

Valintapisteiden määräytyminen

Opiskelijavalinta perustuu hakijan koulutettavuuden, motivaation, ammattiin soveltuvuuden ja alaan kohdistuvan kiinnostuksen arviointiin. Hakijat asetetaan järjestykseen valintapisteiden mukaan.

Ihmisiä auditoriossa tekemässä koetta

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua kahta eri reittiä:

Maanpuolustuskorkeakoulun hakukohteissa ei ole ensikertalaiskiintiötä.

Valintapisteet määräytyvät päähaussa alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Tarkemmat tiedot löytyvät päähaun valintakriteereistä 2024.

Erillishaussa valintapisteet määräytyvät aikaisempien opintojen ja lentoreserviupseerikurssin aikaisten suoritusten perusteella. Tarkemmat tiedot löytyvät erillishaun valintakriteereistä 2024.

Alkupisteet päähaussa

Alkupisteet muodostuvat aikaisemmista opinnoista annettavista pisteistä ja viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta annettavista pisteistä sekä työkokemuksesta. Alkupisteitä voi saada yhteensä 87 pistettä.

Valinta- ja soveltuvuuskoepisteet päähaussa

Valinta- ja soveltuvuuskoepisteet muodostuvat kokeissa suoritettavien soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärästä, aineistokokeen pisteistä ja fyysisen kunnon testauksessa saavutetuista pisteistä. Koepisteiden maksimimäärä on 83 pistettä.

Soveltuvuusarvioon sisältyvät psykologiset testit, ryhmäkoe, haastattelu, varusmieskoulutuksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen soveltuvuusarviot ja loppuarviointi sekä johtajaindeksi. Soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärä määräytyy näiden eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta, jonka määrittää soveltuvuuden arviointiin erikoistunut psykologi. Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan johtajaominaisuuksia, motivaatiota ja oppimisedellytyksiä. Soveltuvuuskokeeseen ei voi valmistautua etukäteen. Soveltuvuusarvioinnin maksimipistemäärä on 50. Soveltuvuusarviointi voi olla karsiva. 

Aineistokoe perustuu hakijoille jaettuun tieteelliseen artikkeliin tai muuhun materiaaliin, johon hakijoilla on aikaa tutustua. Aineistokokeeseen ei voi valmistautua etukäteen. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 25.

Fyysisen kunnon testien (12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntotestin) rajat ovat samat sekä naisille että miehille. Maksimipistemäärä juoksutestistä on 5 pistettä, jonka saa juoksemalla vähintään 3 000 metriä. Alle 2 600 metriä juosseita ei hyväksytä kurssille. Juostu matka mitataan 10 metrin tarkkuudella. Maksimipisteet lihaskuntotestistä on 3 pistettä.

´