Lentoupseerin koulutusohjelma

Lentoupseerin koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatilla on valmiuksia toimia ilma-aluksen päällikkönä Ilmavoimissa, Maavoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi lentueen varapäällikköinä ja päällikköinä.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Lentoupseerin koulutusohjelmassa on kaksi opintosuuntaa: Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta ja Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta. RVL:n ohjaajat koulutetaan myös lentoupseerin koulutusohjelmassa.

Rajavartiolaitoksen ohjaajien koulutusta ollaan kehittämässä ja asiasta tiedotetaan lisää vuoden loppuun mennessä.

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit palvelevat pääsääntöisesti hävittäjälentäjinä lentoupseerin tehtävässä. Hävittäjälentäjän tehtäviin kuuluu mm. osallistua Suomen ilmatilan alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tarvittaessa torjua ilmoitse suuntautuvat hyökkäykset (hävittäjätorjunta). Nykyaikaisella taistelukentällä ilmapuolustuksen merkitys on suuri ja sen vuoksi ammatille on tunnusomaista kansainvälisyys ja jatkuva kehittyminen. Ilmavoimavoimien ohjaajaopintosuunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella.

Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta

Lentokoulutusta annetaan Vinka-kalustolla ja MD500-helikopterilla sekä maisterivaiheessa NH90-kuljetushelikopterilla. Opinnot toteutetaan MPKK:lla, Ilmasotakoulussa ja Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin virkaan. Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit työskentelevät helikopteriohjaajina Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa.