Hakumenettely

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittamaan voi vuonna 2017 hakeutua päähaussa Maavoimien koulutusohjelmaan, Merivoimien koulutusohjelman laivasto-opintosuunnalle ja johtamisjärjestelmäopintosuunnalle, Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekniselle opintosuunnalle ja johtamisjärjestelmäopintosuunnalle sekä erillishaussa lentoupseerin koulutusohjelmaan.

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on

  1. Suomen kansalainen
  2. ennen opintojen aloittamista suorittanut reservin upseerin koulutuksen
  3. korkeakoulukelpoinen
  4. henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja elämäntapojensa puolesta sekä muutoin upseerin ammattiin sopiva
  5. enintään 26-vuotias (voidaan poiketa tapauskohtaisesti)
  6. suorittanut B-ajokortin I-vaiheen 5.4.2017 mennessä.

Opintoihin voidaan hyväksyä myös reservin aliupseeri, joka ennen opintojen aloittamista suorittaa hyväksytysti joukkueenjohtajakurssin.

Erillishaussa ovat yleiset hakukelpoisuusehdot samat kuin päähaussa, pl. ikäraja (enintään 23-vuotias).

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

Erityiset hakukelpoisuusehdot

Hakijalta edellytettävät erityiset terveysvaatimukset:

  • Hakijan tulee kuulua palveluskelpoisuusluokkaan A.
  • Eri puolustushaarojen linjoille ja opintosuuntiin on lisäksi näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia. Niistä saa lisätietoja valintaoppaasta ja Sotilaslääketieteen keskuksen Terveystarkastusohjeesta.

Ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuuntien erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että hakija on suorittanut lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK).

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

Toimitettavat asiakirjat (päähaku)

Päähaun sähköisen hakulomakkeen lähettämisen lisäksi hakijan on toimitettava seuraavat hakuasiakirjat:

1) Kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta (esimerkiksi Reserviupseerikoulun todistus)
2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin suomalainen ylioppilastutkintotodistus
3) Kopio B-ajokortista
4) Kopiot työtodistuksista tai nimikirjaotteesta (puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palvelus).

Hakijalla tulee olla suoritettuna B-ajokortin I-vaihe 5.4.2017 mennessä. Valinnassa huomioon otettavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Keväällä 2017 valmistuvien ja arvosanojaan korottavien tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 8.6.2017 kello 15.00.

Yli 26-vuotiaan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.

Hakuasiakirjojen tulee olla perillä viimeistään 11.4.2017 kello 15.00 osoitteessa:

Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
Hallinto- ja valintasektori
PL 7
00861 Helsinki

Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

Toimitettavat asiakirjat (erillishaku)

Erillishaun hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Hakulomakkeita saa Ilmasotakoulusta. Hakuaika päättyy 29.5.2017 kello 15.00, jolloin hakemusten liitteineen on oltava perillä osoitteessa:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 104. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja löytyy valintaoppaasta.

104. Kadetti- ja 87. merikadettikurssin haku 15.3.-5.4.2017
osoitteessa:

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2017:

» Päähaun valintakriteerit 2017 (ml. valintapisteet)
» Erillishaun valintakriteereistä 2017 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Upseeriksi2016
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi2016, #upseeriksi2017
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)

Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
Hallinto- ja valintasektori
PL 7
00861 HELSINKI

Puhelin 0299 800 (vaihde)
opintoasiainosasto.mpkk(at)mil.fi

» Kartat ja saapumisohjeet