Tutkinto ja opiskelu

Upseerikoulutus muodostuu tieteellistä ja ammatillista osaamista kehittävistä opinnoista sekä upseerikasvatuksesta.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä upseerin virkatehtävissä sodan ja rauhan aikana tarvittava osaaminen.

Sotatieteelliset perustutkinnot

Sotatieteelliset jatkotutkinnot

Lisätietoja opinnoista löytyy opinto-oppaista.

105. Kadetti- ja 88. merikadettikurssin haku 14.3.-28.3.2018
osoitteessa:

Lisätietoja voi katsoa Valintaoppaasta 2018:

» Päähaun valintakriteerit 2017 (ml. valintapisteet)
»
Erillishaun valintakriteereistä 2017 (ml. valintapisteet)

» Twitter: @mpkkfi
» Instagram: maanpuolustuskorkeakoulu
» Facebook: Maanpuolustuskorkeakoulu
» YouTube (kadetit)

#upseeriksi, #upseeriksi2018
#mpkkfi

Upseeriksi.fi (ruotsinkieliset sivut)